ИНС Маркет - Най-големият сайт за застраховки в България

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ

Любопитни цифри за пазара на застраховки, осигуряване и инвестиции в страната

25общо застрахователни компании
13живото-застрахователни компании
377застрахователни брокери
21инвестиционни брокери