Застраховка на кредитна карта

застраховка на кредитна карта

Застраховка на кредитна карта е вид застраховка, която се сключва към кредитна или дебитна карта. Тя защитава плащанията по нея, като има опция и за допълнителни покрития, като загуба на документи и кражба на пари. Могат да се добавят и покрития

Вижте повече

Доходност ДЗИ 2017

доходност дзи

ДЗИ годишна доходност по спестовни застраховки за 2017 г. Доходност ДЗИ 2017: ДЗИ-Животозастраховане ЕАД разпредели доходност по всички действащи застраховки към 31 декември 2017 със спестовен елемент, които са с право на участие в печалбата от инвестиции на математическите резерви.

Вижте повече

Ивета Кунова: Щастливи сме, че усилията ни са дали резултат

Ивета Кунова

Ивета Кунова, председател на УС на Българска асоциация на застрахователните брокери    – Госпожо Кунова, на последните награди „Застраховател на годината“  вие получихте „Специална награда за личен принос в развитието на посредничеството в застраховането“. С какви чувства приехте вие лично, а

Вижте повече

История на застрахователното дело

история на застрахователното дело

История на застрахователното дело Вавилон и древността Хората винаги са имали неохота към рисковите дейности, още повече когато са намесени пари. В древни времена, търговците от Вавилон и Китай са имали практика да разпределят стоките си на повече от един

Вижте повече

Застраховки на камиони за строителен отпадък

застраховка на камиони за строителен отпадък

Застраховки на камиони за строителни отпадъци – задължителен компонент за всяка фирма за извозване на строителни отпадъци. Застраховането е всеобхватна материя и се простира във всички сфери на живота и бизнес отношенията. В областта на къртачните услуги в строителството и

Вижте повече

Международна здравна застраховка

международна здравна застраховка

Международна здравна застраховка за Европа или за целия свят – хит в премиум сегмента на здравното застраховане. През последните няколко години, следвайки европейските тенденции, няколко български застрахователни компании започнаха

Вижте повече

Застраховка Обща гражданска отговорност

Застраховка обща гражданска отговорност

Застраховка Обща гражданска отговорност покрива отговорността на посоченото в полицата юридическо лице или физическо лице, за причинени от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица. Като под вреди се има предвид само такива възникнали пo повод осъществяване на дейността.  

Вижте повече

Застраховка за чужденци

застраховка за чужденци

Застраховка за чужденци пребиваващи краткосрочно или продължително в България. Според българското законодателство, всеки чужд гражданин за да кандидатства за Разрешение за продължително пребиваване трябва да има

Вижте повече