Допълнително здравно осигуряване

Допълнително здравно осигуряване

Допълнително здравно осигуряване – един механизъм да получите адекватна и навременна медицинска помощ в България.  С развитието на застрахователния пазар и последвалите нормативни промени се даде възможност за бързо развитие на сегмента на доброволно здравно осигуряване у нас. Основен двигател на този вид здравни застраховки са по-големите международни компании, които предлагат подобни застраховки за своите служители като част от глобалната си HR политика. Веднага след тях се нареждат проспериращи български фирми, които желаят да задържат лоялните си служители и да повишат имиджа си пред тях.

Какви са ползите от ДЗО?

Застраховани по ДЗО най-често са служители на големи и средни компании и членове на техните семейства.
Допълнителното здравно осигуряване (или здравно застраховане) носи ползи на всички страни по тези договри.

Ползи за застрахованите от Допълнително здравно осигуряване

Наличието на допълнително здравно осигуряване е допълнителен стимул към заплатата и осигуровките на служителите и ръководния състав.  Ето и отличителните характеристики на този тип застраховки.
 • Персонална здравна карта – с този документ застрахованият се легитимира пред лечебните заведения за да ползва медицински услуги
 • Свободен избор на квалифицирани медицински специалисти без нужда от направления
 • Безкасово обслужване: директно разплащане между застрахователя и медицинското заведение
 • Ползване на допълнителни болнични услуги и скъпи изследвания
 • 24/7 Call center често с обучен медицински персонал
 • Осребряване на лекарства, очила и други консумативи
 • Възможност за профилактични прегледи и стоматологична помощ
Практиката показва, че масово служителите са доволни, когато работодателят им предоставя ДЗО. Съществуват различни варианти за плащане. Все пак най-често работодателят плаща вноските по застраховката, а служителите се възползват от медицинските услуги. Все пак за по-голямата част от хората доброволното здравно осигуряване не представлява ключов фактор при търсене на работа, а по-скоро страничен.

Ползи за фирмите

Фирмите (корпоративни клиенти) вече отдавна се убедиха в смисъла на здравното осигуряване на служителите. Сред позитивите можем да отбележим:
 • Повишаване на лоялността на служителите и чувството им за принадлежност към фирмата
 • Повишаване на имиджа на компанията чрез предоставяне на социални придобивки
 • Де факто скрито увеличение на заплащането с възможност за диференциране на мениджърския състав и служителите
 • Служителите не губят време за направления, а директно ползват медицинска помощ при специалист с предварително запазен час
 • Данъчни облекчения за фирмите по Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) чл. 19, ал. 2
Като обощения можем да заключим, че Допълнителното здравно осигуряване представлява и един вид грижа за служителите. Счита се, че здравните застраховки подобряват качеството на работата на пресонала и спомага за допълнителната лоялност и мотивация.

Ползи за застрахователните дружества

Не на последно място са ползите и за застрахователните компании. Допълнителното здравно осигуряване позволява на застрахователите и посредниците да диференцират портфейлите си и да надградят над съществуващите продукти към клиента. Това дава възможност да управляват по-добре риска и щетимостта на клиентите и да предлагат продукти с по-ниска щетимост. Така тази нормална Европейска практика постепенно навлиза и в България с уверени крачки.
Имайте предвид, че клаузите по ДЗО не обхващат територията извън България. За чужбина е нужно да се сключи друг вид международна медицинска застраховка или полица Помощ при пътуване.
 

ДЗО (доброволното здравно осигуряване) в детайли

Амбулаторно лечение
Най-общо казано, доброволното здравно осигуряване покрива прегледи при специалист в поликлиника (ДКЦ) или медицински център.  Това включва първични и вторични прегледи при свободно избран лекар в извънболнични амбулаторни и домашни условия. Клинични изследвания (в лаборатория), лечение и рехабилитация в медицинско заведение.
Болнично лечение (хоспитализация)
Тук се включва диагностика и лечение напациентие в многопрофилни държавни и общински болници (МБАЛ), частни клиники и специализирани болници за активно лечение (СБАЛ) за различни манипулации и хирургично лечение. Едно Допълнително осигуряване надгражда по естесвен начин покритията, които предоставя здравната каса. То разширява услугите към подобряване на битовите условия и покрива неща като избор на екип, консумативи, скъпи импланти и други.
Лекарства и медицински средства
Покриване на разходи на застрахованите лица на за закупуване на лекарства, консумативи и помощни средства. Към тях се числят гипсове, протези, шини, диоптрични стъкла и т.н.
Дентална помощ
Това е често желана клауза в Доброволното здравно осигуряване. Тя покрива лечение, хирургия и профилактика на зъбите и устната кухина. Това перо с по-висока стойност заради високите цени на денталните услуги в страната и Европа.

Статистика 2017 г.

През 2017 година над 200 хиляди души в България са имали допълнително здравно осигуряване. Водеща причина за това е това, че плащайки по  около 300 лв. на година, хората си спестяват опашките в ДКЦ-тата. Нямат нужда от направления от личен лекар и си осигуряват си достъп до профилирани доктори. Тук основен фактор са и големите международни фирми, които сключват такива договори за ДЗО за работниците си. До миналата година основното неудобство беше, че услугата е достъпна предимно за корпоративни клиенти – фирми с над 50 души персонал. От тази година, някои застрахователи са склонни да приемат фирми с по-малък обем служители, като включват и членове на семействата. Застрахователи, предлагащи този продукт (ДЗО) у нас са над 15. Ето и някои от тях: Булстрад Живот, Уника Живот, ДЗИ, Евроинс, Дженерали Закрила и други.

One thought on “Допълнително здравно осигуряване

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *