Доходност ДЗИ 2017 по спестовни застраховки живот
Доходност ДЗИ 2017

Доходност ДЗИ 2017

ДЗИ годишна доходност по спестовни застраховки за 2017 г.

Доходност ДЗИ 2017: ДЗИ-Животозастраховане ЕАД разпредели доходност по всички действащи застраховки към 31 декември 2017 със спестовен елемент, които са с право на участие в печалбата от инвестиции на математическите резерви. В посочените лихвени проценти се включва и техническата лихва на застрахователя.

Доходност ДЗИ 2017

 1.Универсални застраховки „Живот“ с техническа лихва 1.3%: „ДЗИ Селект“, „ДЗИ Спринт“:
2017 годинаЛеваЕвро
Годишен лихвен процент2.30%2.30%
  1. Универсални застраховки „Живот“ с техническа лихва 1.3%:  „ДЗИ Премиум“:
2017 годинаЛеваЕвро
Годишен лихвен процент1.90%1.90%
  1. Спестовни застраховки „ДЗИ АКТИВ+“, „ДЗИ СТАРТ+“ и „ДЗИ ДИАМАНТ“ с техническа лихва 3.0%:
2017 годинаЛеваЕвро
Годишен лихвен процент3.00%3.00%
  1. Спестовна застраховка „ДЗИ АКТИВ нов+“ с техническа лихва 2.5%:
2017 годинаЛеваЕвро
Годишен лихвен процент2.50%2.50%
  1. Спестовна застраховка „ДЗИ АКТИВ“ с техническа лихва 1.3%:
2017 годинаЛеваЕвро
Годишен лихвен процент1.90%1.90%
  1. Застраховка с еднократна премия „Еврогарант“  емисия 2014 г.:
2017 годинаЕвро
Годишен лихвен процент3.00%
  1. Традиционни продукти в продажба преди 01 януари 2009г.(с техническа лихва 4%):
2017 годинаЛеваЕвроЩатски долари
Годишен лихвен процент4.00%4.00%4.00%
  1. Традиционни продукти в продажба преди 01 януари 2009г. (с техническа лихва 3%):
2017 годинаЛеваЕвроЩатски долари
Годишен лихвен процент3.00%3.00%3.00%
  1. Застраховки „Живот“, свързани с вътрешни инвестиционни фондовев продажба преди 1 януари 2009 г.:
2017 годинаФонд ДЦК (лева)Фонд в ЕвроФонд в Щатски долари
Годишен лихвен процент4.00%4.00%4.00%
 

Вашият коментар