Застраховка за чужденци

Застраховка за чужденци

Застраховка за чужденци пребиваващи краткосрочно или продължително в България. Според българското законодателство, всеки чужд гражданин за да кандидатства за Разрешение за продължително пребиваване трябва да има валидна задължителна здравна застраховка за чужденци с лимит на покритие 30 000 евро. Съгласно Постановление на МС № 80 от 2005 г., изменено и допълнено в Държавен вестник. Бр.51 от 05.07.2011 г., поджелащи на тази задължителна застраховка са чужденци преминаващи транзитно или пребиваващи у нас между 90 и 365 дни.

Покрития на здравната застраховка за чужденци

По наредба тази застраховка покрива медицински разходи:
  • за преглед при специалист или общопрактикуващ лекар в поликлиника
  • при болничен престой в следствие на злополука и заболяване
  • за спешно стоматологично лечение
  • за неотложен медицински транспорт с линейка
Задължителната здравна застраховка за чужденци се сключва от повечето застрахователни дружества в България срещу представяне на личен паспорт или карта на чужденец. Някои от компаниите вече работят с асистираща компания и предлагат безкасово обслужване в определени клиники и болници в по-големите градове и курорти. Цената на застраховката се определя от срока на полицата, възрастта и професията на застрахования. Завишения на цената има и при любителско или професионално упражняване на спортове.

Доброволна застраховка за чужденци

Повечето български застрахователи предлагат и доброволна застраховка за чужденци. При нея лимитите на обезщетение за медицински разноски са по-ниски.  Те могат и да се сключват за по-кратък срок в зависимост от нуждата на клиента. По тази застраховка отново се покриват разходите направени за лечение и болничен престой на чуждите граждани. Покриват се и разходи за оказана спешна медицинска помощ, разходи, направени за извънболнична и болнична медицинска помощ, както и разходи за неотложна дентална помощ. Тази доброволна здравна застраховка е подходяща за чужденци, които пребивават в България за продължителен престой. Тя ще покрие всички неотложни медицински нужди в страната до стабилизиране на пациента. За пълно здравно покритие обаче е подходящ друг продукт: международна здравна застраховка или доброволно здравно осигуряване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *