Каско 100 - евтина застраховка на по-стари автомобии
Каско 100

Каско 100

Каско 100 – евтина застраховка за автомобили с цена под 4 000 лева! Продуктът се предлага от Булстрад Виена Иншурънс Груп и е насочен към 25% от автопарка в страната.

Преимущества на Каско 100

 • Клиентът сам избира пакета по застраховка в зависимост от цената на автомобила му
 • Ниска цена на застраховка Каско 100 (от 100 лв.)
 • Не се изисква оглед при подновяване на полицата
 • Покрива основни рискове по автомобила: ПТП (пътно-транспортно произшествие), природни бедствия (градушка, буря, ураган, наводнение, попадение от мълния, срутване на земни маси, натрупване от сняг и лед), пожар (в паркирано състояние и по време на движение), кражба и грабеж на МПС-то и вандализъм.

Особености

 • Каско 100 не е пълно автокаско
 • Наличие на фиксирано самоучастие при първа щета в размер на 20, 30 или 40 лв. (според размера на Вашата застрахователна сума)
 • Каското е валидно само на територията на България
 • Клиенът не ползва безплатна пътна помощ при застрахователно събитие
 • При щета на паркинг не се дължи обезшетение, ако няма документ от компетентен орган
 • При самокатастрофиране задължително се информира застрахователя на момента за получаване на инструкции

Не се застраховат по това каско:

 1. МПС-та със специален режим на движение
 2. Автомобили, които се ползват за превоз на взривоопасни, лесно запалими избухливи вещества
 3. Автомобили използвани за превоз на пари и ценности или охранителна дейност
 4. Коли, отдадени под наем, лизинг или използвани за рент-а-кар услуги
 5. Автомобили, които се изполват за обучение, участие в състезания, изпитания, тренировки
 6. Таксита
 7. Мотори и скутери

Покритие на тази застраховка

 1. Каско 100 покрива пълна или частична загуба единствено вследствие на застрахователните събития, посочени по-долу:
  • Природни бедствия: буря, ураган, градушка, удар от мълния, наводнение вследствие на проливен дъжд, увреждане от естествено натрупване на сняг и/или лед
  • Естествено свличане или срутване (от геоложки характер) на земни пластове
  • Пожар, възникнал по време на престой на колата и неработещ двигател, в резултат на техническа неизправност или на гореизброените природни бедствия, гръм (удар от мълния)
  • Пожар, възникнал по време на движение вследствие на техническа неизправност
  • Снежно и/или ледено натрупване вследствие на обилен снеговалеж, падане на ледени късове и/или снежни маси при резки метеорологични промени
  • Пътнотранспортно произшествие (ПТП), настъпило в процес на движение по път, отворен за обществено ползване: сблъсък на застрахованото МПС с: поне едно известно превозно средство; физически тела; самокатастрофиране
  • Щети, нанесени на застрахованото моторно превозно средство, докато то е било в паркирано състояние, от друго МПС или в резултат на сблъсък и/или удар от други физически тела – Булстрад БИГ дължи обезщетение до 20% от застрахователната сума в агрегат за целия период на застраховката
  • Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в надраскване, пробиване, поливане на СПС с бои или други химикали, счупване на заключващи устрой- ства, антена, стъкла, вътрешно оборудване (без допълнително оборудване), огледала за обратно виждане, оригинално монтирани от завода-производител емблеми и лайсни
  • Противозаконно отнемане на автомобила (кражба или грабеж на цяло МПС).

Disclaimer

Обзорът на Каско 100 не представлява препоръка за закупуване на продукта. Статията има единствено информативен характер към крайния потребител с цел вземане на информирано решение.

Вашият коментар