Спестовна застраховка живот – с мисъл за годините напред (2019)
Спестовна застраховка живот

Спестовна застраховка живот

Спестовна застраховка живот? Каква полицата да изберем и в коя застрахователна компания – Уника, Булстрад, ДЗИ или Алианц?

Тя е широко разпространена в Европа и САЩ. Като от 15 години смело си проправя път и на българския застрахователен пазар. По същество тя представлява комбинация между застрахователно покритие върху живота на клиента и спестовна програма с очаквана доходност. Към това повечето реномирани компании, които предлагат този продукт у нас (Уника, Булстрад, ДЗИ, Алианц и др.) дават възможност да се добавят допълнителни клаузи. Сред основните такива са: злополука, временна нетрудоспособност, сума за оперативно лечение. Както и помощ при болничен престой, тежки заболявания, ПТП и др. Спестовните продукти на застрахователите се развиха много в последните години за да отговорят на търсенето на клиентите и промяната на икономическото благосъстояние в България.

С падането на лихвите по депозитите и основния лихвен процент се отвори възможност за навлизане на редица инвестиционни спестовни застраховки живот.

Там отново на базата на застрахователното покритие клиентът има опцията да търси по-рискови инвестиции с цел по-висока доходност. Вижте подобни инвестиционни продукти в нашия сайт!

Дружества предлагащи спестовни застраховки

Алианц, Булстрад, ДЗИ  или Уника

Основните играчи на пазара на спестовни застраховки в България са животозастрахователните дружества на Уника, Булстрад, Алианц и ДЗИ. Те са следвани от някои местни компании. Все пак международните компании представени у нас все още са с по-добър S&P рейтинг, финансова ликвидност и управление на портфейла. Важно е също да се отбележи, че внесените суми по спестовните застраховки живот се гарантират от държавата, по аналогичен начин, както и спестовните влогове в банките.

застраховка живот

Вместо банков депозит?

Нека видим следната хипотеза. Един клиент сключва спестовна полица живот и започва да внася по 1 000 лева годишно за срок от 20 години. Тъй като е избрал дългосрочна застраховка живот, вместо банков депозит. И да речем през третата година настъпи фатално събитие. Или трайна неработоспособност над 90%/ В такъв случай застрахователната компания ще изплати гарантираната в полицата застрахователна сума в размер на приблизително 19 000 лева както и натрупалата се допълнителна доходност до момента на събитието. Това става при платени от клиента около само 3 500 лева.

Това на практика е над 5 пъти от внесената сума

Данъчни облекчения

Съгласно чл.19, ал.(1) от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през годината лични вноски за спестовни застраховки живот. Това важи в общ размер до 10% от сумата от годишните данъчни основи. Както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии по договори за застраховки живот в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

Често задавани въпроси

Какво покрива застраховката Живот?Отговор: Основното покритие на всяка Застраховка Живот е загуба на живот вследствие на злополука и заболяване. Могат и да се добавят допълнителни покрития като трайна и временна неработоспособност, хирургическо лечение, дневни пари за болничен престой, критични заболявания, както и второ медицинско мнение.
Какви са разликите между спестовна и рискова застраховка Живот?Отговор: При спестовната застраховка Живот освен застрахователно покритие, след изтичане на срока на Договора, на застрахования се изплаща определена събрана застрахователна сума. Докато при рисковата Застраховка Живот няма спестовен елемент.
Какви са ограниченията, които съществуват при Застраховката Живот?Отговор: Съществуват възрастови ограничения при Застраховката Живот. А именно, съгласно Кодекса на Застраховане, лица под 14 и над 75 години , не подлежат на застраховане.
Кога не важи една Застраховка Живот?Отговор: Застраховката Живот не важи при извършване на престъпление, при доказана употреба на алкохол и наркотици над определено количество, при ядрени аварии и радиация, при екстремно опасен спорт, участие във военни конфликти и терористични действия, както и заболяване от СПИН. Самоубийството не е покрит риск до третата година от договора.

Вашият коментар