Управление и подбор на персонал - ИНС Маркет 📌

Управление и подбор на персонал

Управление и подбор на персонал. HR консултиране и ползите от него

По време на консултация с HR в областта на управление и подбор на персонал, ето какво можете да научите, което същевременно  да Ви бъде от съществена полза:
  • как да се организира отдел за Човешки ресурси, като се вземат предвид етапите на развитие на компанията;
  • алгоритъм за създаване на HR услуга;
  • съвременни технологии за набиране на персонал;
  • правила за адаптиране на новите служители;
  • правила за създаване на документи за персонал;
  • методи за мотивация и сертифициране на служителите;
  • системи за обучение на персонала.
За контакт с нас – телефон: +359 882 240 381. Адресът ни е: София,  жк. Манастирски ливади, бул. България 111, сграда А, етаж 4. Възползвайте се от нашите услуги. Ние сме на Ваше разположение.

Основните области, с които работим и можем да Ви бъдем полезни и на Вас:

-Изграждане / диагностика на системата за управление на персонала -Развитие на HR стратегия -Създаване, реорганизация на HR службата или оптимизиране на структурата на HR службата -Разработване и внедряване на модел на корпоративна компетентност -Разработване и внедряване на система за оценка на персонала -Разработване на система за обучение и развитие на корпоративен персонал -Разработване и внедряване на KPI -Създаване на система за подбор и адаптация на персонала -Разработка / оптимизация на материалната и нематериалната система за мотивация През последните години в страната се появиха много нови професии, сред които HR е изключително много търсено. Засега има недостиг на професионален персонал, но има огромни перспективи в тази посока. Въпреки това, през последните години пазарът на HR специалисти споделя отговорността. Ако по-рано имаше повече т. Нар. Мениджъри, които ръководят целия спектър от работа, сега се появяват все повече специалисти, които се занимават с определените области. За всяка компания стратегическият план за управление и развитие на персонала трябва да бъде приоритет. За да можете да подберете, оцените, обучите и развиете персонал, са необходими определени умения.

Вашият коментар